JOBB I NOC

For å søke er basiskravet for alle stillinger:

Søkere må ha god fysisk og psykisk helse, høy arbeidsmoral, sette sin ære i å alltid komme på jobb, fortrinnsvis ikke røyke og ha minimum grunnleggende sikkerhetskurs 40 timer. I tillegg bør en bo i rimelig nærhet (regionen) til utreise stedene som i dag hovedsakelig er Stavanger og Bergen

Det er kun aktuelle søkere som vil få en tilbakemelding på søknaden til NOC. 

Det stilles videre krav til følgende kurs og sertifikat som bekostes selv og tas forut for den første offshore tur. (Dette gjelder for søkere som har vært på intervju og som har fått bekreftet vikariat i NOC): 

I tillegg har vi kvalifikasjonskrav til de forskjellige stillingskategorier som nevnt under:

Forpleiningssjef

 • Norsk Olje-og Gass godkjent Sikkerhetskurs, 40 timer/ repetisjon.
 • Offshore helsesertifikat  (ikke eldre enn 6 mnd).
 • Norsk Olje-og Gass godkjent 40 timers Førstehjelpkurs/ repetisjon (ikke eldre enn 6 mnd).
 • Grunnleggende HMS (Verne- og miljøkurs), 40 timer
 • Sikringsbevissthet
 • Introduksjon til HMS
 • Food handling- introduction to health and hygiene.
 • Intern kvalifikasjonsopplæring
        Krav til utdanning:
 • Forpleiningssjeflinjen, hotelhøgskolen eller annen relevant utdanning utover kokkeskolen.
 • Fagbrev som kokk/ kokkesertifikat/ forpleiningssjefsertifikat.
 • Fortrinnsvis erfaring fra ledende stilling fra offshore, skipsfart. 
 • Minimum 5 års erfaring på land som kokk med fagbrev

 Kokk
 • Norsk Olje-og Gass godkjent Sikkerhetskurs, 40 timer/ repetisjon.
 • Offshore helsesertifikat  (ikke eldre enn 6 mnd).
 • Norsk Olje-og Gass godkjent 40 timers Førstehjelpkurs/ repetisjon (ikke eldre enn 6 mnd).
 • Grunnleggende HMS (Verne- og miljøkurs), 40 timer
 • Sikringsbevissthet
 • Introduksjon til HMS
 • Food handling- introduction to health and hygiene.
 • Intern kvalifikasjonsopplæring
       Krav til utdanning:
 • Fagbrev som kokk/ kokkesertifikat.
 • Minimum 5 år fra hotel/ restaurant, offshore, skip.

Renholdsoperatør
 • Norsk Olje-og Gass godkjent Sikkerhetskurs, 40 timer/ repetisjon.
 • Offshore helsesertifikat (ikke eldre enn 6 mnd).
 • Norsk Olje-og Gass godkjent 40 timers Førstehjelpkurs/ repetisjon (ikke eldre enn 6 mnd).
 • Grunnleggende HMS (Verne- og miljøkurs), 40 timer
 • Sikringsbevissthet
 • Introduksjon til HMS
 • Food handling- introduction to health and hygiene.
 • Intern kvalifikasjonsopplæring
        Krav til erfaring:
 • Fortrinnsvis erfaring fra lignende arbeid.LEDIGE STILLINGER

NOC

-En stødig offshore catering partner